Ochrana osobních údajů

Tento dokument poskytuje zákazníkům společnosti Petr Veselý, IČ: 87078015 informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

 

Petr Veselý uchovává o svých zákaznících následující informace:

  • Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení ; tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto zákazníka z důvodu vyřízení Vaší objednávky
  • Kontaktní údaje – adresa, e-mail a telefonní číslo; tyto informace sbíráme od vás za účelem efektivní komunikace a sjednání přepravy zboží

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána k naplnění obchodních aktivit, které jsou předmětem činnosti Petra Veselého, tedy vyřízení Vaší objednávky a zařízení dopravy zboží. Petr Veselý se dále řídí obchodním zákoníkem, na základě kterého jsou archivovány povinné údaje o všech jeho obchodních aktivitách.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Petr Veselý ukládá osobní údaje svých zákazníků po dobu danou zákonnými předpisy finančního úřadu na základě obchodního zákoníku. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data archivována. Petr Veselý drží archiv po dobu nejvýše 10 let pro účely kontroly finančního úřadu a dle §1 odst. 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a déle pak dle §27 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

Jaké údaje o vás potřebujeme?

Pro obchodní činnost Petra Veselého potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje. V případě pořizování fotodokumentace, zápisů ze schůzek Petr Veselý považuje zpracování informací za oprávněný zájem. Při porovnání oprávněnosti zájmů Petra Veselého a újmy, které se vám, jako zákazníkům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že Petr Veselý je oprávněno tyto činnosti vykonávat. Petr Veselý si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner.

Komu vaše údaje předáváme?

Vaše osobní a kontaktní údaje předáváme pouze dopravci za účelem sjednání přepravy zboží dle Vašeho požadavku v objednávce.

Předávané údaje:

  • jméno a příjmení
  • doručovací adresa
  • telefonní číslo
  • e-mail

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

Adresa

Petr Veselý
IČ: 87078015
DIČ: nejsem plátcem DPH

Cíglerova 1083/18
Praha 9
198 00

Telefon

+420 608 275 180

©2022 Všechna práva vyhrazena | Všeobecné obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů